Palmska fonden

Karlsö Jagt- och Djurskyddsförenings AB förvaltar en fond vars avkastning skall gå till forskning på Stora Karlsö eller till forskning som behandlar natur, kultur eller annat ämne med anknytning till Stora Karlsö. Forskningen ska bedrivas under överinseende av Naturhistoriska riksmuseet respektive Riksantikvarieämbetet.

Fonden disponerar i storleksordningen 100.000 SEK att årligen fördela på lämpliga forskningsprojekt. Du kan söka forskningsmedel eller studentstipendium.

Ansökan om medel ur fonden behandlas löpande och skickas till vd@storakarlso.se. Uppgifter om vilka krav som ställs på en ansökan finns i Anvisningar för ansökan om medel ur Palmska fonden. Eventuella frågor kan ställas till vd för Stora Karlsö, vd@storakarlso.se.

Om donationen

Åke Palm (1913-1992) instiftade fonden år 1988 till minne av sin far, Gunnar Palm, som var lantbrukarson och bodde på Södra Kyrkogatan i Visby.

Den Palmska släkten är av gotländsk härstamning. Åke Palm hade ärvt sin fars stora intresse för natur och växter, ett intresse som han fick rika tillfällen att odla när han under beredskapsåren låg inkallad på Gotland.

I sitt yrkesliv var Åke verksam som företagsledare bland annat inom Bolidenkoncernen. Han blev tidigt mycket intresserad av växter och natur i allmänhet, vilket efter ett förvärv av en Karlsöaktie ledde till en livslång kärlek till Stora Karlsö.

Genomförda forskningsprojekt

Totalt sett har alkfågelforskningen, främst studier av sillgrisslor, fått störst bidrag. Forskningen ingår nu i Projekt Havsfåglar i Östersjön som finansieras av Världsnaturfonden WWF inom dess Östersjöprogram. Tordmule, silltrut och gråtrut ingår också sedan ett par år tillbaka i projektet.

Harstammen på Stora Karlsö har studerats med avseende på hälsotillstånd. Projektet löpte över flera år och undersökningarna utfördes av Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) med bidrag från fonden.

Studiet av Stora Karlsös insektsfauna, främst dess storfjärilar, har fått ett kontinuerligt stöd.

Fonden har också bekostat studier och analyser av historiskt utgrävningsmaterial från grottan Stora Förvar.

Läs rapporter från genomförda forskningsprojekt 

Vill du veta vad som händer på Stora Karlsö?