Havsfågelforskning

Webbkameror

Nu är livesändningen i gång för projektet ”Havsfåglar i Östersjön”. Över 70 kameror finns nu på plats på Stora Karlsö för att hjälpa forskarna att dokumentera livet hos sillgrisslorna och andra havsfåglar. Nytt för i år är att även ejdrar finns med i projektet. Du kan också hjälpa forskarna genom att rapportera in vad du ser (s.k. medborgarforskning) via WWFs hemsida.

Se live-sändningarna via WWF:s hemsida

Stora Karlsö – en viktig plats för många havsfåglar

Stora Karlsö utgör den i Sverige viktigaste häcklokalen för flera havsfågelarter. Med hjälp av ringmärkning, beteendestudier och inventeringar har forskare under flera år studerat sillgrissla, tordmule, gråtrut och silltrut på på Stora Karlsö. Alla dessa fåglar häckar i stora mängder på ön. Genom forskningen i det så kallade havsfågelprojektet på Stora Karlsö hoppas man få en större förståelse för hur marina ekosystem fungerar vilket kan vara en viktig pusselbit för att i framtiden få ett friskare Östersjön.

Havsfågelforskningen visar att sillgrisslor och andra havsfåglar med dagens fiskeinsats löper stor risk att fastna i fiskenät, samtidigt som att sjöfarten kan innebära ett hot genom framförallt oljeutsläpp. Samtidigt har vi genom att studera sillgrissleungarnas vikter under många år hittat bevis för att Östersjön är ett ekosystem ur balans.

Havsfåglar står högt upp i näringspyramiden och är känsliga för förändringar i ekosystemet. Klimatförändringar, fiske, övergödning och giftutsläpp är saker vi människor styr över och som på olika sätt kan förändra förutsättningarna för havsfåglar i Östersjön. Omvänt kan vi, genom att studera förändringar i havsfåglars beteende, få indikationer på vad som händer under vattenytan.

Under de senaste åren har problemen med giftiga cyanobakterier uppmärksammats stort i medier. Våra långsiktiga studier av sillgrissla har visat att dess förutsättningar under åren tydligt förändrats. Indikationer och belagda samband såsom dessa försöker vi tillsammans med andra forskare knyta ihop till en enda väv, som åskådliggör viktiga ekologiska samband.

Vill du veta vad som händer på Stora Karlsö?