AukLab

Världsunika möjligheter för forskningen

Sillgrisslor och tordmular häckar i tusentals längs Stora Karlsös branta klipphyllor. Det ger fantastiska möjligheter att studera fåglarna närmare. På Stora Karlsö finns dessutom en världsunik konstruktion i form av en konstgjord häckningshylla, som ger forskarna helt nya möjligheter. Karlsö AukLab byggdes 2008, tack vare medel från WWF. AukLab är en konstgjord häckningshylla för sillgrisslor mitt i kolonin på Stora Karlsö, med plats för flera hundra par alkfåglar. Syftet med konstruktionen är att detaljstudier kan genomföras utan att fåglarna noterar att någon är där – lite som ett gömsle – fast hängande utanför klippkanten.

Med hjälp av kameraövervakning dokumenteras varje del av alkfåglarnas liv på land, från att de återkommer till klipphyllan efter vintern till att de lägger ägg, föder upp ungar och lämnar hyllan mitt i sommaren. Ytterligare mätsensorer som exempelvis termometrar och värmekameror ger ytterligare förklaringar till det vi ser hända i fåglarnas hektiska liv.

I 3D-animationerna nedan kan du också följa med forskarna ner i AukLab!

Utsida

Insida

Vill du veta vad som händer på Stora Karlsö?