Om bolaget

Karlsöbladet

Omslag Kalrsöbladet nr 2 2022

Karlsöbladet är Stora Karlsös egen tidskrift. I Karlsöbladet finner du tillbakablickar i öns historia, men också rapporter om vad som händer idag på ön. Ett måste för dig som vill följa vad som händer på ön men också fördjupa dig i forntida och nutida historia.  Karlsöbladet utkommer med två nummer per år och en prenumeration kostar 150 kr för 2 nr. Redaktör är Torsten Green-Petersen.

Sätt in pengarna på bankgiro 5925–9812 och ange Karlsöbladet på talongen eller om du betalar via internet. Glöm inte att uppge ditt namn och din adress.

Digital tidning

Från och med nov 2023 publiceras även hela Karlösbladet digitalt. Varsågod!

Karlsöbladet nr 1-2 2024

Karlsöbladet nr 3 2023

  Omslag till Karlsöbladet nr 3 2023.  

Provläs fler artiklar

Värmeböljor hot mot sillgrisslorna. Sillgrisslor är arktiska fåglar, väl anpassade till ett kallt klimat. Stora Karlsö är förmodligen en av de varmaste sillgrisslekolonierna,
med ett betydligt soligare sommarväder än på exempelvis brittiska öarna, Norge och Island. Så hur kommer grisslorna klara ökade temperaturer som följd av klimatförändringarna? En ny forskningsstudie från SLU visar oroande tendenser. Karlsöbladet nr 1 år 2023.

Sven växte upp på Stora Karlsö. Sven Jakobsson växte upp på Stora Karlsö 1934-1944, då hans pappa var fyrmästare på ön. Här berättar han om sina minnen från Stora Karlsö. Karlsöbladet nr 1 år 2020.

Fyren 130 år. År 1886 började projekteringen av fyren på Stora Karlsö. Fyren tändes 1887 och lyser än.

Skrämda grisslor fick ut färre ungar. Under Corona-restriktionerna var Karlsö ett örnparadis, något som gav kraftiga konsekvenser för sillgrisslornas häckning. Karlsöbladet nr 3 år 2020.

Fyrträdgården anlades 1887 och blommar än idag. Emmy Lindblom gjorde sitt examensarbete om den gamla fyrträdgården på Stora Karlsö. Här berättar hon mer om sitt arbete och vad hon fann om trädgårdens historia. Karlsöbladet nr 1 år 2019.

Kungligt besök på Stora Karlsö. Om när Danmarks drottning Margrethe och prins Henrik kom på besök med Dannebrogen, det kungliga danska skeppet. Karlsöbladet nr 2 år 2017.

”Karlsövår” av Lennart Hellsing. I mitten av 1940-talet besökte författaren Lennart Hellsing för första gången Stora Karlsö. Han blev förtjust och inspirerad. Det mynnade ut i elva dikter i diktsamlingen Kalejdoskop (Bonniers, 1946). Karlsöbladet nr 1 år 2016.

Landshövdingekuppen. Om när landshövdingen på Gotland 1937 försökte kuppa sig till att Fornvännerna skulle ta över Stora Karlsö. Text Annika Melin. Karlsöbladet nr 2 år 2015.

En havsgud i spillror – dykningar vid vraket Aegir. Text och foto Aron Hejdström.
Karlsöbladet nr 3 år 2014.

Vill du veta vad som händer på Stora Karlsö?