Om ön

Platser och historia

Stora Karlsö bjuder på en oförglömlig naturupplevelse med blommor och fåglar i ett annorlunda landskap. Ön är ett av världens äldsta naturskyddade områden och är rik på udda sevärdheter. Växter, fåglar, fossil och kulturhistoria – här finns något för alla intressen. Ön bär spår av mänskliga aktiviteter ända från stenåldern och fram till vår tid.

Allt fler åker till Stora Karlsö för att möta det lugn och den stillhet som råder på ön. Om du stannar kvar över natten får du dessutom möjlighet att upptäcka mer av denna speciella ö – eller bara vara och känna att du har ön för dig själv när sista båten gått.

På ön finns många spår från hur människan har levt och verkat på ön från stenåldern in till nutid. Ön är förklarad som riksintresse inte bara för naturvård och friluftsliv utan även för kulturminnesvård.

Stora Karlsö är naturreservat och öppet för besökare från början av maj till slutet av augusti.

Stora Karlsö ligger 6,5 km väster om Gotland, och sträcker sig 1,5 km i nordsydlig riktning och 2 km i östvästlig. Omkretsen är 6 km.

 


Stora Karlsös historia

Det finns få platser som bättre än Stora Karlsö kan visa så tydliga spår av alla gotländska tidsåldrar, från äldsta stenålder till nutid.

Stora Karlsös historia - från forntid till nutid

Museet

Välkommen att besöka museet i Norderhamn, nära till båten och museet! Här finns utställningar om öns natur och kulturhistoria, och om forskningen som pågår på Stora Karlsö idag. Museet är öppet alla dagar, från morgon till kväll. Här startar också de flesta guideturerna.

Läs mer om museet på Stora Karlsö

Fyren

Den magnifika fyren på Stora Karlsö tändes första gången 1887 och är fortfarande i drift. Belägen på fyrplatån fyrtio meter över havet och med en fantastisk utsikt över Östersjön och Gotland. Du kan bo över i den gamla fyren eller i någon av byggnaderna intill.

Läs mer om fyren

Platser på ön

Det finns många spännande platser på Stora Karlsö. Platser som ibland vittnar om gammal kulturbygd och ställen som låter oss upptäcka spår från istiden. Och hela tiden med den intensiva växt- och fågelliv som finns överallt på ön. Här kan du läsa mer om de platser som guideturen visar upp!

Platser på ön - guideturen

Filmer om ön

fHur är det att besöka Stora Karlsö med barn? Vad har den vackra fyren att berätta? Och hur är det att övernatta på ön? Se våra filmer för att få en känsla av den upplevelse som ön har att erbjuda.

Filmer om ön

Vill du veta vad som händer på Stora Karlsö?