Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Bokningen – personlig service

För bokning eller mer information, ring 0498-24 05 00 eller e-posta till boka@storakarlso.se.

Restaurangen

Restaurangen på Stora Karlsö nås på tfn 076-622 59 99 eller e-post: restaurangen@storakarlso.se

Tillsynsman

Tillsynsman på Stora Karlsö (april-september) nås på tfn 070-323 72 40 eller e-post: tillsynsman@storakarlso.se

Karlsöbolaget

För kontakter med Karlsöbolaget (utöver bokning och biljettinformation) – kontakta i första hand VD Hanna Wiman eller styrelseordförande John Lund. På vår pressida finns bilder för nerladdning och kontaktuppgifter till ledningen för Stora Karlsö.

För övriga kontakter med bolaget, e-posta till info@storakarlso.se eller skriv till:

Karlsö Jagt- & Djurskyddsförenings AB
Hamnkontoret
Hamnvägen 16
623 77 Klintehamn

 

 

Vill du veta vad som händer på Stora Karlsö?