Palmska fonden

Studentstipendium

För att främja undersökningar och studier med anknytning till Stora Karlsö betalar fonden ut ett eller flera årliga studentstipendier om 10 000 kr. I stipendiet ingår också en tvådagars vistelse (båtresa + logi) på Stora Karlsö under turistsäsongen maj – september.

Stipendiet riktar sig till dig som bedriver studier på grundnivå eller avancerad nivå på högskola eller universitet med inriktning mot områdena natur och/eller kultur och som vill skriva en uppsats där ämnet har anknytning till Stora Karlsö.

Ansökan om medel för forskning kan göras löpande. Ansökan skall ställas till vd@storakarlso.se. Beslut fattas vid styrelsemöte fyra gånger årligen.

Ansökan skall innehålla:

  • Curriculum vitae för sökande
  • Arbetsplan för uppsatsen
  • Referens/intyg från handledare
  • Tidsplan med uppgift om beräknat start- och slutdatum

Redovisning:

En redovisning skall inlämnas till Palmska fonden senast tre (3) månader efter att uppsatsen lämnats in för slutgiltig granskning av universitetet. Redovisningen av undersökningen/studien kommer att publiceras här på vår hemsida.

Utbetalning av beviljade medel:

Bidrag utbetalas mot rekvisition efter inlämnad slutlig redovisning.

Vill du veta vad som händer på Stora Karlsö?