Palmska fonden

Kulturspår på ön

För att vara ett så litet område har Stora Karlsö ovanligt många spännande förhistoriska spår. Från en hög punkt på ön kan man göra en visuell tidsresa från mesolitikum (mellanstenåldern) för ca 9500 år sedan och få glimtar av alla förhistoriska och historiska stadier upp till i dag. Förhistorien uppträder som på en amfiteater när man från Ancylusvallen ovanför Norderslätt vänder sig mot norr och blickar ut över ön. Stora Karlsö kan verkligen göra anspråk på benämningen ”tidernas ö”.

Här kan du ladda ner en sammanställning av en rapport från arkeologiska undersökningar 1973-1981 på Stora Karlsö. Sammanställningen är gjord av Rita Larje.

Skelettfynd på ön

Benmaterialet från grottan Stora Förvar på Stora Karlsö måste räknas som ett av de mest spännande i Östersjöområdet. Vid de arkeologiska undersökningarna i slutet av 1800-talet samlades mer än 4 ton ben in ur de djupa lagren i grottan och under årens lopp har flera osteologer intresserat sig för fynden.

Benfynden i Stora Förvar har en unik potential att belysa en mängd olika frågeställningar. I grottan har människorna på ön deponerat ben från jaktbyten eller slaktdjur och det finns även fynd av människorna själva.

Osteologoen Jan Storå har skrivit en artikel i Karlsöbladet.

Stora Karlsö under järnåldern

I arkeologins värld förknippas Stora Karlsö främst med de tjocka kulturlagren från stenåldern i grottan Stora Förvar. Senare tider, som bronsålder och järnålder, har väckt mindre intresse, undantaget Hanna Rydhs publikation från 1931. Fortfarande är öns brons- och järnåldershistoria i många stycken oskriven. Men öns materiella kultur är speciell och utmärker sig även efter stenåldern.

Islands of Inquiry Colonisation – australiensk forskning om Stora Karlsö

Här kan du ladda ner ett kaiptel ur boken ”Islands of Inquiry Colonisation, seafaring and the archaeology of maritime landscapes”. Boken lyfter fram vikten av arkeologiska studier på olika öar runt om i världen. Kapitel 17 i boken är författat av Rita Larje och handlar om arkeologi på Stora Karlsö. Boken är nr 29 i serien Terra Australis och redaktörer är Geoffrey Clark, Foss Leach and Sue O’Connor. Kapitlet om Stora Karlsö heter ”Stora Karlsö – a tiny baltic island with a puzzling past”.

Stora Karlsö – a tiny Baltic island with a puzzling past (pdf-fil, 922 kb)

Vill du veta vad som händer på Stora Karlsö?