Palmska fonden

Forskningsrapporter

Här kan du läsa mer om forskningsprojekt som Palmska fonden har stöttat.

Rapport från stekelinventering på Stora Karlsö 2023

Steklar är den mest artrika insektsgruppen i Sverige men samtidigt en av de sämst kända. Under sensommaren 2023 samlades nio experter för att inventera och artbestämma steklar på Stora Karlsö.

Läs rapporten

Vill du veta vad som händer på Stora Karlsö?