Forskning

Kulturhistorien

Under åren har det genomförts många spännande forskningsprojekt på Stora Karlsö. Redan i slutet av 1800-talet gjordes en utgrävning av grottan Stora Förvar under ledning av Hjalmar Stolpe och Lars Kolmodin. Det var en av Sveriges första arkeologiska undersökning av mer vetenskaplig karaktär.

Arkeologen Hanna Rydh besökte Stora Karlsö 1928-29 och undersökte den solfjäderformade raden av svackor på Norderslätt. Hon tolkade dem som båtgravar lika de rika båtgravfynden i Uppland. En annan tolkning är att de snarare varit båtlänningar, båtbäddar, från vikingatid. Sammanfattningsvis förefaller järnåldern hysa perioder av intensivt utnyttjande, där många frågor väntar på sin lösning.

Sedan utgrävningarna av grottan Stora Förvar och forskningen kring svackorna på Norderslätt har det genomförts en rad forskarinsatser på ön. I syfte att försöka samordna de olika insatserna har Karlsö Jagt- & Djurskyddsförening i samverkan med länsstyrelsen tagit initiativ till ett kulturhistoriskt handlingsprogram för Stora Karlsö. Under 2006 hölls ett kulturhistoriskt symposium i Visby där ett antal specialister diskuterade initiativet. Kerstin Cassel vid Södertörns Högskola har även tagit fram ett förslag till ett kulturhistoriskt handlingsprogram med förslag på prioriterade forskningsområden. En del av dessa – som röjning av vegetation kring kulturminnen – har redan genomförts.

Under 2007 genomförs en inventering och registrering av benmaterial från utgrävningar på Stora Karlsö under åren 1973-81 som tidigare inte rapporterats. Karlsöbolaget medfinansierar projektet med 50.000 kr ur den Palmska forskningsfonden för att göra materialet tillgängligt för vidare undersökningar.

Vill du veta vad som händer på Stora Karlsö?