Forskning

Forskningsrapporter

Löpande pågår vetenskaplig forskning inom olika områden på Stora Karlsö. Havsfågelforskningen och de arkeologiska utgrävningarna är exempel på sådan forskning, men även inom andra områden är Stora Karlsö intressant för universitet, högskolor och myndigheter. Nedan gör vi ett försök att samla länkar och rapporter från olika forskningsaktiviteterna.

Sidan är under uppbyggnad och vi tar tacksamt emot tips på forskningsrapporter som vi kan informera om. Skicka ett mail till webmaster@storakarlso.se och tipsa oss!

Baltic Seabird Project

Havsfågelforskningsprojektet Baltic Seabird Project (BSP) startade 1997 och finansieras huvudsakligen av WWF Sverige och Stockholms universitet. Projektets fältstudier genomförs till stora delar på Stora Karlsö. Projektet har sin vetenskapliga hemvist på Stockholm Recilience Centre på Stockholms universitet, men har ett nära samarbete med Lunds universitet och bedriver också kontinuerligt samarbeten på ett internationellt plan.

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Arkeologiska undersökningar

Under 2014 gjordes kompletterande arkeologiska utgrävningar av schaktmassorna utanför grottan Stora Förvar. En mängd fynd från olika slags hantverk gjordes, och tillsammans understryker de bilden av Gotlands viktiga roll under Vikingatiden.

Rapport från 2014 års arkeologiska utgrävningar

Gaddsteklar på Stora Karlsö

I juli 2012 gjorde Niklas Johansson, på uppdrag av Länsstyrelsen på Gotland, en inventering av gaddsteklar på Stora Karlsö. Inte mindre än 89 arter av gaddsteklar identifierades. Rapportern slår också fast att Stora Karlsö hyser en lång rad skyddsvärda arter och ett ekosystem med en unik artsammansättning.

Läs rapporten om gaddsteklar

Skogsharar på Stora Karlsö

Hans Ahlgren, fil. master i laborativ arkeologi, har genom DNA-analyser studerat hur skogsharen har lyckats etablera sig på Gotland och Stora Karlsö. I studies undersöks varifrån skogsharen kommer och vad de har för genetisk relation till senare harpopulationer på Stora Karlsö. Rapporten nedan är en populärversion av en längre uppsats av Hans Ahlgren. Uppsatsen skrevs under 2011.

Läs rapporten om skogsharen

Kulturhistoria

Marieke Visser studerade sommaren 2014 historiska fågelben från grottan Stora Förvar för att försöka förstå stenålderspopulationens fågelfångst på Stora Karlsö och dess utveckling genom tiden samt Stora Förvars kronologi och kulturlager.

Läs rapporten om fågelben från Stora Förvar

Vill du veta vad som händer på Stora Karlsö?