Platser på ön

Thujabeståndet

Thujabeståndet är planterat av Willy Wöhler i slutet av 1800-talet. Thujan hör egentligen hemma i Sydeuropa och återfinns på våra breddgrader i trädgårdar som prydnadsväxt. Beståndet är ett mycket populärt tillhåll för småfåglar bland några kan nämnas näktergalen och höksångaren.

Från thujabeståndet får man en bra utblick över Norderhamnsområdet. Man kan se flera gravhögar som ligger på rad ett femtiotal meter nedanför. Dessa gravar härrör från järnåldern och kan dateras till mellan 200-400 e. Kr. De är samtliga utgrävda under början av 1900-talet.

Gravarna är skelettgravar där den döde har lagts i en så kallad hällkista (kalkstensflisor som står på kant med andra flisor som lock ovanpå). Fynden utgörs av småsaker som spjutspetsar, benkammar, bältesspännen och beslag. Sammanlagt finns det ett 70-tal järnåldersgravar på ön. En del av dessa bär spår av gravplundring som utförts långt tillbaka.

Vill du veta vad som händer på Stora Karlsö?