Platser på ön

Suderslätt

På sydsidan stupar inte berget brant som på nordsidan utan sluttar sakta ner och det fårbetespräglade Suderslätt breder ut sig. Många buskar och träd är numera bortröjda och fåren hjälper till att hålla slätten öppen.

På Suderslätt finns många lämningar från äldre tider. Mest imponerande är det stora bronsåldersröset Lauphargi som du ser på Karlsös sydvästra hörn. Lauphargi är ett av fyra kända bronsåldersrösen på ön. Vad namnet betyder vet man inte säkert, men gravens utmärkande placering tyder på att det var en betydelsefull person som blev begraven här. En tolkning är att Lauphargi betyder offerplats. Graven är sedan lång tid tillbaka plundrad och man fann inte mycket när den grävdes ut.

Förutom Lauphargi finns det flera gravar ifrån järnåldern och tidig medeltid i området. I strandvallen i väster ligger den stora tordmulekolonin på ön, väl skyddad inom fågelskyddsområdet.

Vill du veta vad som händer på Stora Karlsö?