Platser på ön

Myren

Myren är öns största sankmark och öns vattenreservoar. Härifrån letar sig vattnet ut genom sprickor i berget till källor runt ön. Stora Karlsö är ett av Sveriges nederbördsfattigaste områden, med en årsnederbörd på cirka 400 millimeter. Faktum är att endast Abisko är regnfattigare än Stora Karlsö!

Runt myren brukar höksångaren hålla till. En annan ovanlig fågel som vissa år häckar här är vattenrallen. Den är näst intill omöjlig att få syn på men kan ibland höras då den utbrister i ett skrik som närmast är grislikt.

Det är många växter som trivs här nere i de fuktigare regionerna och vanligast är älgört och bunkestarr, den gula vackra svärdsliljan som blommar i juni-juli och fackelblomstret med sin purpurröda blomställning. Majvivan brukar lysa med sin violetta färg i maj-juni. Orkidéerna brudsporre och grönvit nattviol kan man finna i junijuli. I juli-augusti växer kärrknipprot här.

I myren huserar också två ryggradsdjur – padda och vattensalamander.

Vill du veta vad som händer på Stora Karlsö?