Platser på ön

Hien

Bronsplaketten på bergväggen föreställer Willy Wöhler, mannen som grundade det aktiebolag som äger ön än idag. Wöhler kom till Gotland som sjuåring 1855, då hans far köpte Klintebys gård i Klinte. Wöhler var som barn ofta ute på Karlsö och lärde sig älska denna ö.

År 1880 bildade han tillsammans med nio personer Karlsö Jagt- och Djurskyddsförenings AB. Syftet var att jaga hare, samt att skydda fågellivet, som var hårt ansatt av rovjakt och äggplockning av besökande gotlänningar.

Hien betyder gömställe eller undanskymd plats, och när du kommer hit är det lätt att förstå varför platsen fått detta namn. Hien ligger i en vik som är vackerd inramad med klippor på båda sidorna.

I Hien ligger flera byggnader som idag används som vandrarhem. Den mindre delen av den första byggnaden kallas Hiheim och var Karlsöklubbens första byggnad. Den större delen, Jaktpaviljongen, byggdes 1889. Paviljongen byggdes för att aktieägarna skulle ha en samlingssal och matsal i samband med jakter. Paviljongen kom väl till pass i samband med kung Oskar II:s besök 1890. Under senare år, fram till 1966 då det nya museet i Norderhamn invigdes, användes den som fågelmuseum. Det mellersta av de tre större husen kallas Spanghytte. Det byggdes 1891 som jaktstuga av överskottsmaterial från bygget av fyren 1887. Det tredje huset är vaktarbostaden som fick sin nuvarande utformning år 1935.

Fågellivet i Hien är rikt. Här häckar rosenfinken, mindre flugsnappare och ibland kan lundsångaren höras från lövträden under berget. Andra fåglar du kan få se eller höra är grönsångaren, lövsångaren, näktergalen, rödhaken och gärdsmyg. Hussvalorna häckar i stora antal i Hien och bygger sina bon av lera direkt på bergväggen. Leran hämtar de i lerlager som kommer fram runt ön.

På väg upp till fyren kan du i juli stöta på stinksyskan som är en violett illaluktande blomma. I juni-juli är löktrav vanligt förekommande i den skuggiga rasbranten, löktrav luktar lök och är ofta lång och smal och har vita små blommor.

Vill du veta vad som händer på Stora Karlsö?