Fåglarna

Havsörnar

Havsörnen häckar idag längs hela den svenska Östersjökusten. Men för bara 100 år sedan var den nära att utrotas på grund av jakt och förföljelse. 1924 fridlystes havsörnen, då fanns mindre än 100 par i Sverige. Arten återhämtade sig något, men drabbades under 1960- och 1970-talen av miljögifter som PCB och DDT. Efter att dessa ämnen förbjudits har arten ökat kraftigt, och idag bedöms det finnas ca 1000 par havsörn i Sverige. Havsörnens återkomst är en av de stora naturvårdsframgångarna i modern tid!

På Stora Karlsö har havsörnar gjort tillfälliga besök sedan många år. 2018 påbörjade ett par bygga bo på öns södra delar. Samtidigt har många unga örnar besökt ön – och framförallt under år 2020 då turistverksamheten pausades på grund av COVID-19. Då sågs upp till 33 örnar samtidigt på ön – och deras jakter gjorde att öns sillgrisslor fick sitt värsta år någonsin med försenad häckning och färre överlevande ungar. Under 2021, då turisterna kom tillbaka, förbättrades åter situationen för öns sillgrisslor.

Eftersom havsörnar är störningskänsliga i samband med häckningen hemlighålls normalt placeringen av bon. På Stora Karlsö har Karlsö Jagt- och Djurskyddsförening i samråd med Länsstyrelsen dock beslutat att öppet redogöra för häckningen eftersom många turister ändå besöker ön och därmed riskerar att störa örnarna i onödan. Samtidigt är det självklart förbjudet att på något sätt störa örnarna kring häckningsplatsen, och en kamera har satts upp för att följa hur det går för föräldrarna och ungen i boet. I Svarthällar, på öns sydvästra del, sitter en ytterligare kamera i ett raukområde med många häckande sillgrisslor, gråtrutar och silltrutar. Kanske använder örnarna detta område som sin huvudsakliga jaktmark?

Vill du veta vad som händer på Stora Karlsö?