Bolagsordning

Bakgrund

Karlsö Jagt- och Djurskyddsförenings AB bildades 1880 med syfte att köpa Karlsöarna och därmed kunna skydda deras naturvärden. I bolagsordningen bestäms att utdelning inte får lämnas. Ur bolagsordningen:

§ 1

Detta bolag, vars firma är Karlsö jagt- och djurskyddsförenings aktiebolag, är grundat på aktier med begränsad ansvarighet enligt bestämmelserna i Kungl. förordningen om aktiebolag den 6 oktober 1848.

§ 2

Bolaget har till ändamål att, efter inköp av andelar i Karlsöarna eller någon av desamma och beredande av uteslutande dispositionsrätt till jakten å samma öar, skydda jakten och djurlivet därstädes, så att därigenom dels de sjöfågelarter, i synnerhet ejder, gravgås, tordmul och grissla, vilka där trivas, må kunna föröka sig och bliva föremål för en förnuftig duntäkt och jakt, dels ock att jakt å annat vilt måtte kunna med fördel och nöje för aktieägarna bedrivas.

Bolaget är naturvårdsförvaltare för naturreservatet Stora Karlsö och håller detta tillgängligt för allmänheten.

§ 15

Om behållning för något år uppstår, må denna eller någon del därav icke utdelas bland aktieägarna utom i det fall, att bolaget upplöses, och då först efter det bolagets samtliga skulder blivit betalda.

 

Vill du veta vad som händer på Stora Karlsö?